Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
14 mei 2020

Het nieuwe GLB – nieuw perspectief

In Limburg loopt momenteel het project 'Groen productief en Levend Limburg'. Het is één van de 7 GLB-pilots die in opdracht van het Ministerie van LNV vorig jaar al zijn geïnitieerd.

Het project wordt in samenwerking uitgevoerd door Arvalis, Louis Bolk Instituut en de Coöperatie Natuurrijk Limburg. Met het project willen we onder andere een brug slaan tussen agrarische productie, vergroening en agrarisch natuurbeheer, uiteindelijk leidend tot een beweging naar een meer natuurinclusieve landbouw.

De grootste uitdaging is om meer en/of nieuw perspectief te bieden voor agrarische ondernemers door bijvoorbeeld het nemen van bedrijfsmatige maatregelen die én praktisch maar zeker ook economisch inpasbaar zijn.

In het verlengde van het boerenerf zal ook de wereld rondom de primaire producent in beweging ‘moeten’ komen; de erfbetreders. Zij hebben een grote invloed op de keuzes die de primaire producent elke dag maakt. Een spanningsveld kan ontstaan wanneer korte termijn successen niet persé positief zijn voor de lange termijn.

Om de erfbetreder mee te laten bewegen, speelt ook hier een uitdaging om nieuw perspectief te bieden voor de erfbetreders. Samen met de erfbetreders zullen we in de pilot de (on)mogelijkheden verkennen zodat een gezond verdienmodel ook voor hun kan blijven bestaan doordat nieuwe markten en/of adviesdiensten aangeboord of ontwikkeld kunnen worden.

Kortom, op basis van nieuw perspectief blijven we, ondanks de corona-perikelen, aan de slag. Het nieuwe GLB kan hiervoor een vliegwiel vervullen. Enerzijds door het faciliteren van praktische maatregelen in het veld, anderzijds door het faciliteren van de beweging en wellicht ook organiseren van flankerend beleid voor bijvoorbeeld erfbetreders.

Meer informatie is HIER te vinden.

Bram Derikx – projectleider ‘Groen productief en Levend Limburg’

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over het aanvragen van een vergunning? Bel me! Ben Spreeuwenberg, Adviseur / Vestigingsleider
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten