Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
24 mei 2017

Actualiteiten fosfaatreductie

Ook in deze nieuwsbrief wordt weer aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fosfaatreductieplan.

Recent is een Commissie knelgevallenvoorziening fosfaatrechten benoemd. Deze commissie krijgt de taak om op basis van individuele casussen, advies uit te brengen over het al dan niet verruimen van de knelgevallenregeling. De commissie dient uiterlijk 1 juli 2017 advies uit te brengen. De uitkomst hiervan zal in beginsel gevolgen hebben voor de invoering van een fosfaatrechtenstelsel in 2018. Desondanks gaat hier naar onze mening ook een signaal van uit voor wat betreft de knelgevallenregeling van het fosfaatreductieplan.

Aanvraag uitbetalen bonus fosfaatreductieplan 2017

Melkveehouders die minder dieren houden dan op 2 juli 2015, kunnen in aanmerking komen voor een bonus tot maximaal 10% van het referentieaantal. De uitbetaling van de bonus valt onder de zogenaamde ‘de-minimissteun’. In dit kader mag een bedrijf maximaal €15.000 ontvangen over een periode van 3 belastingjaren, zonder specifieke goedkeuring door de EU.

Hierbij is het dus van belang om na te gaan of er gedurende het lopend jaar 2017 en de jaren 2016 en 2015 de-minimissteun is verstrekt aan het bedrijf en/of het bedrijf dus onder het gesteld plafond van €15.000 blijft.

Ter verkrijging van ‘de-minimissteun’, dient een ondertekende de-minimis verklaring te worden ingediend. Voor de regeling fosfaatreductieplan 2017 is ondertekening en indiening van een éénmalige de-minimis verklaring voldoende.

Volgens ZuivelNL, wordt de beschikking (ter verkrijging van een bonus) 3 werkdagen na het einde van de maand opgesteld. Voor die tijd moet de de-minimis verklaring ontvangen en verwerkt zijn om in aanmerking te komen voor de bonus. Indien de verklaring later wordt ontvangen, wordt de bonus in een andere periode uitgekeerd. Voor de eerste periode worden de beschikkingen waarschijnlijk eind deze week verzonden.

Omdat is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de vindplaats van deze verklaring en de wijze van indiening, hebben we hieronder de aanvraagprocedure voor de-minimissteun voor u uiteengezet:

 1. Inloggen op de portal van ZuivelNl.  Deze portal is te bereiken vanuit Melkweb en
  Z-net.
 2. Vervolgens kiest u het tabblad Documenten aan de rechterzijde.
 3. Hier vindt u de de-minimis verklaring, waarbij het belangrijk is dat u de toelichting goed leest.
 4. Nadat de verklaring is opgeslagen, wordt door het systeem een volgnummer gegenereerd. Dit volgnummer is cruciaal voor een correcte verwerking door ZuivelNL.
 5. Vervolgens de verklaring uitprinten, ondertekenen en per post of digitaal versturen naar ZuivelNL.

Aanpassing jongveegetal

Wij hebben u reeds eerder geïnformeerd over het feit dat per 1 mei 2017 een nieuw getal is geïntroduceerd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017: het zogenaamde “jongveegetal” welke wordt gebaseerd op de peildatum 28 april 2017.

De invoering van dit getal heeft tot veel onrust en ongewenste gevolgen geleid. De sectorpartijen hebben daarom een voorstel ingediend bij de staatsecretaris tot wijziging van de regeling op dit punt. Kern hiervan is dat het jongveegetal buiten werking wordt gesteld voor bedrijven die alleen vrouwelijk jongvee (ouder dan 35 dagen en dat nog niet heeft gekalfd) afvoeren voor export, slacht of dood.

Deze bedrijven mogen vrouwelijke kalveren tot een leeftijd van 35 dagen afzetten naar bedrijven met een Nederland UBN. Hiermee is afzet richting de vleeskalverenhouderij blijvend mogelijk. Het jongveegetal blijft in dit voorstel wel van toepassing op bedrijven die vrouwelijke dieren ouder dan 35 dagen willen afzetten in Nederland. We weten echter niet of dit voorstel daadwerkelijk gaat leiden tot een wijziging van de regeling. We houden de publicaties in de Staatscourant in ieder geval in de gaten!

Heffingen

De eerste periode (maart en april) is inmiddels ruim voorbij. Indien in deze periode sprake is van een overschrijding van het referentieaantal en/of doelstellingsaantal op uw bedrijf, zal aan u een heffing worden opgelegd. Wij verwachten dat deze beschikkingen op korte termijn aan de melkveehouders zullen worden verzonden.

Momenteel is het alweer eind mei, dus het einde van de eerste maand in de tweede periode. Het kortingspercentage voor deze periode bedraagt 10%. Wij willen u erop attenderen dat u bij een huidige overschrijding op uw bedrijf, ter voorkoming van heffingen, op korte termijn bij dient te sturen. Het gemiddeld aantal GVE’s over de maand juni bepaalt namelijk of sprake is van een overschrijding. Bijsturen later in de maand juni zal daarom een grotere impact hebben. Indien in de maand juni niet aan de doelstelling wordt voldaan, wordt een eventuele overschrijding in mei én juni beboet.

Eerste Kamer akkoord met fosfaatrechtenstelsel

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met de invoering van een fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij per 1 januari 2018. Voorwaarde hierbij is echter wel dat er zicht is op het behoud van derogatie. Nu hierover nog geen duidelijkheid bestaat, is daarmee invoering van een fosfaatrechtenstelsel ook nog onzeker.

Uitspraak fosfaatreductie

 • De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak inzake fosfaatreductie. Het hoger beroep wordt ingesteld middels een spoedappèl. Gehoopt wordt op een uitspraak in augustus.
 • Zolang op het spoedappèl niet is beslist, geldt het vonnis van de rechter en dient de regeling ten aanzien van 52 melkveehouders buiten toepassing te blijven. De fosfaatreductieregeling blijft voor de overige bedrijven gewoon van kracht. Als de Staat in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld, geldt de regeling alsnog met terugwerkende kracht voor de nu vrijgestelde melkveehouders.

Desondanks zijn er naar aanleiding van deze uitspraken een aantal acties mogelijk:

 1. Melkveehouders in gelijke omstandigheden kunnen bij de Staatssecretaris een beroep doen op de kortgedinguitspraken. Zij kunnen dan verzoeken om een gelijke toepassing, inhoudende het buiten werking stellen van het reductieplan.
 2. Melkveehouders die voor 1 april jl. een verzoek hebben ingediend in het kader van de knelgevallenregeling ontvangen op korte termijn de beschikking waarin definitief staat of het verzoek (deels) toe- of afgewezen is. (Let op: de voorlopige uitkomst is momenteel al zichtbaar in de applicatie van ZuivelNL). Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt, waarin eveneens kan worden verzocht om het buiten werking stellen van het reductieplan.
 3. Melkveehouders die over periode 1 (maart en april) een heffing opgelegd krijgen, kunnen hiertegen bezwaar maken. Ook middels dit bezwaarschrift kan worden verzocht om het buiten werking stellen van het reductieplan. Indien zich de situatie voordoet dat u in periode 1 weliswaar heeft voldaan aan de doelstelling, maar u vermoedt dat u in gelijke omstandigheden verkeert als de melkveehouders in de kortgedinguitspraken, meldt u zich dan eveneens bij ons, zodat wij namens u een verzoek conform het eerste punt kunnen indienen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
anouk-vosters
Venlo, 's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over bedrijfscoaching? Bel me! Veronique Verdurmen - Serrarens, Ondernemerscoach
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten