Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
27 juli 2017

Actualiteiten fosfaatreductieplan en fosfaatrechten

Staatssecretaris van Dam heeft inmiddels het kortingspercentage bij het toekennen van fosfaatrechten, vastgesteld op 8,3% voor niet-grondgebonden bedrijven.

De Staatssecretaris geeft daarbij aan dat met het opstellen van het kortingspercentage, ook rekening gehouden is met de conclusies van de onafhankelijke Commissie Knelgevallen Fosfaatrechten. Deze commissie heeft geadviseerd om twee categorieën bedrijven toe te voegen aan de huidige knelgevallenregeling:

  • De nieuw gestarte bedrijven;
  • Bedrijven in een buitengewone situatie vanwege de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur of algemene nutsvoorziening.

De Commissie heeft geadviseerd om de generieke korting met 1% op te hogen om ruimte te creëren voor deze groepen knelgevallen.

Beschikkingen periode 1 fosfaatreductieplan

Na de inwerkingtreding van het fosfaatreductieplan en een hele reeks aan wijzigingen, hebben de meeste ondernemers inmiddels een beschikking over periode 1 ontvangen van  de zuivelonderneming. Deze beschikking is per post verzonden en tevens zichtbaar onder ‘documenten’ in de applicatie op de website van ZuivelNL.

In deze beschikking wordt uiteengezet of de betreffende ondernemer, de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de eerste periode heeft nageleefd door (indien van toepassing) het terugbrengen van het aantal vrouwelijke runderen op het bedrijf tot het referentieaantal of het doelstellingsaantal voor de betreffende maand.

Vervolgens komt in deze beschikking aan de orde of er sprake is van het opleggen van een hoge geldsom of solidariteits-geldsom, dan wel of een bonus-geldsom zal worden uitgekeerd. Tevens zijn een aantal tabellen bijgevoegd. Hierin komen aan de orde:

  • De verminderingspercentages in de periodes 1, 2  en 3;
  • De de uitgangssituatie op 2 juli 2015;
  • Wijzigingen met betrekking tot referentiedatum 2 juli 2015;
  • De uitgangssituatie op 1 oktober 2016;
  • En tenslotte de berekening of voldaan is aan het referentieaantal of het doelstellingsaantal en de financiële gevolgen daarvan.

Wij adviseren u om deze beschikking én de bijbehorende tabellen goed door te nemen. In de praktijk  zijn we namelijk al gevallen tegengekomen waarin wijzingen als gevolg van o.a. bijzondere omstandigheden, in- en uitscharen en bedrijfsoverdrachten of bedrijfssplitsingen niet juist zijn verwerkt in de tabellen en/of de beschikking. Mochten hier afwijkingen in zitten, dan is het raadzaam om bezwaar te maken tegen de beschikking over periode 1. Dit is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking. Arvalis kan u hier uiteraard behulpzaam bij zijn.

Een aantal ondernemers heeft nog geen beschikking ontvangen over periode 1. Wij hebben geconstateerd dat hierover een opmerking wordt gemaakt in de applicatie van ZuivelNL bij de desbetreffende ondernemers. Is dit van toepassing op uw situatie, houd dan de applicatie goed in de gaten. Hierin ziet u namelijk de wijzigingen het eerst.

Bijzondere omstandigheden

Een aantal ondernemers heeft voor 1 april jongstleden een verzoek ingediend in het kader van de knelgevallenregeling van het fosfaatreductieplan. Zij hebben bijzondere omstandigheden gemeld als gevolg waarvan het referentieaantal op 2 juli 2015 ten minste vijf procent lager was. Op deze verzoeken wordt in de beschikking over periode 1 beslist onder het kopje ‘bijzondere omstandigheid’. Vervolgens wordt summier uiteengezet of het verzoek heeft geleid tot een wijziging van het referentieaantal.

Mocht u een verzoek hebben ingediend en heeft dit niet geleid tot een wijziging, dan kan hier alleen bezwaar tegen gemaakt worden middels een bezwaarschrift tegen de beschikking over periode 1. Houd ook in dit geval de bezwaartermijn van 6 weken in de gaten.

Verzoek gelijke toepassing kortgedinguitspraken

Een aantal ondernemers heeft inmiddels verzocht om gelijke toepassing van de kortgedinguitspraken van de rechtbank Den Haag van 4 mei jongstleden. Ingevolge deze uitspraken wordt de regeling fosfaatreductieplan buiten toepassing gelaten voor ondernemers die voor de referentiedatum 2 juli 2015 hebben geïnvesteerd in grond en/of stallen om hun bedrijf uit te breiden.

Ook in dit kader worden er inmiddels reacties van RVO ontvangen. In een aantal situaties heeft RVO verzocht om aanvullende informatie om te kunnen beoordelen of sprake is van een gelijke situatie.

Let op: RVO hanteert een onredelijk korte reactie termijn voor de ondernemers in dit kader, namelijk uiterlijk binnen vijf werkdagen!

In een aantal situaties is het verzoek inmiddels afgewezen, om de reden dat de uitkomst van het spoedappèl wordt afgewacht. Wel wordt in deze situaties uitstel van betaling verleend tot het moment waarop het gerechtshof Den Haag uitspraak doet in het spoedappèl. RVO heeft namelijk op basis van de ingediende bewijsstukken vastgesteld, dat het aannemelijk is dat er sprake is van onomkeerbare investeringen voor de peildatum.

De uitspraak op het spoedappèl wordt in september/oktober verwacht. Eventueel in de tussengelegen periode opgelegde geldsommen, zullen alsnog worden geheven indien de Staatssecretaris in het gelijk zou worden gesteld in het spoedappèl.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
anouk-vosters
Venlo, 's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over taxaties of advies rondom landelijk vastgoed? Bel mij! Lieke van der Sanden, Commerciële binnendienst
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten